Město Nechanice
Město Nechanice

Výbory zastupitelstva města

Finanční výbor zastupitelstva města

  • předseda:  Ing. Stanislav Leinveber (člen ZM)

   členové:    Ing. Miroslav Procházka Ph.D. ( člen ZM), Ing. Václav Zámečník (člen ZM),                     Josef Hošek DiS., Ivana  Malá

   zapisovatelka:  Marie Salavová DiS. , e-mail: ekonomika@nechanice.cz

Kontrolní výbor zastupitelstva města

  • předseda:  MUDr. Josef  Hošek (člen ZM)

   členové:    Adam Berger (člen ZM), Ing. Zdeněk Melichar (člen ZM), Rudolf Kubík, 

                   Milan Slánský

    zapisovatelka: Ing. Andrea Benešová,   e-mail: pokladna@nechanice.cz