Město Nechanice
Město Nechanice

Strategický plán

Strategický  plán rozvoje sportu  v  Nechanicích   do roku  2026 zde ke stažení

Strategický plán rozvoje sportu v Nechanicích do roku 2022 zde ke stažení

Strategický plán rozvoje  Města  Nechanice   2023- 2030 zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 1.29 MB,  ANALÝZA_DSO Nechanicko.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 5.74 MB

 

Adresa pro návrhy a připomínky: strategickyplan@nechanice.cz

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ V NECHANICÍCH

Rada města schválila záměr přednesený starostou Jiřím Pecharem zpracovat pro Nechanice a jeho místní části strategický plán. Rádi bychom vás seznámili s tím, co může přinést takové strategické plánování městu a jeho občanům, jak se mohou občané zapojit a k čemu nám strategický plán bude.

Co to je strategické plánování?

Je to vlastně způsob vedení rozhovoru s občany, s komunitou, které se plánování týká. Lidé mají možnost v průběhu plánování sdělit své představy o tom, jak by mělo vypadat a co by mělo splňovat místo, kde žijí. Snaží se přesněji vyjádřit své vize – jak by se mělo v Nechanicích žít za deset, za patnáct, možná za více let.

To se děje na několika organizovaných setkáních, kde se nejen sdělují vize a přání, ale také upřesňují možnosti. Po upřesnění možností můžeme začít plánovat to, co opravdu lze zvládnout.

Co to je strategický plán?

Strategický plán je dokument, který je výsledkem plánování. V tomto dokumentu jsou shrnuty všechny zásadní podněty, které od občanů vzešly. Strategický plán nám pomůže určit, co je pro město a jeho občany velmi důležité, co je méně důležité. Zároveň s tím však říká, co můžeme opravdu realizovat a prosadit, a co prostě možné není.

Nevytváří se podruhé něco, co už zastupitelé a město mají k dispozici?

Volební programy a posléze i samotná činnost zastupitelstva či úřadu se zpravidla zaměřují na problémy, které jsou velmi aktuální a z nějakého důvodu palčivé. Málokdy však mohou tato uskupení pracovat tak, že se snaží na problém podívat s odstupem třeba oněch patnácti let. Bude nám to k užitku i za patnáct let? Pomůže to našemu rozvoji v budoucnu? To je jedna věc, kterou strategické plánování umožní. Druhou velmi důležitou věcí je právě ona možnost diskuse s občany a práce s jejich podněty. Zasedání zastupitelstva jsou sice veřejná, ale většinou jsou velmi formální a jsou určena k řešení aktuálních problémů.

Co se tedy očekává od občanů?

Především ochota podílet se na této společné práci. Prakticky to znamená přijít na dvě až tři setkání a společně se zamyslet nad tím, jaké chceme Nechanice. Tato setkání jsou otevřená každému, kdo má zájem tvořit, nikoliv bořit. Ze zkušeností můžeme říci, že někdy jsou tato setkání hravá, někdy bouřlivá. Ale to patří k věci. Stojíme o účast každého - zajímavé podněty mohou vzejít od dětí, které třeba denně chodí nějakou trasou do školy, od podnikatelů, kteří vnímají budoucnost skrze prosperitu své firmy, od seniorů, kteří si na cestě za nákupem potřebují někde odpočinout a popovídat.

Kdy a kde budou mít občané možnost se zapojit?

První veřejné setkání se uskuteční ve čtvrtek 8. listopadu od 18.00 hodin v kulturním domě.

Termíny dalších budou stanoveny podle toho, kolik práce se nám podaří zvládnout na tom prvním. Pro občany, kteří se třeba bojí přijít se svým podnětem veřejně, bude zavedena možnost vyjádřit se písemně.

K čemu to všechno bude?

Jak už bylo řečeno, k ujasnění našich cílů a k nalezení cest k jejich dosažení. V příštích letech se bude zpracovávat nový územní plán a podněty ze strategického plánování budeme moct určitě uplatnit i v něm.

V neposlední řadě by nám měl strategický plán pomoci nalézt zdroje, kterých se nám stále nedostává. A štěstí přece přeje připraveným!

Zápisy ze setkání pracovní skupiny a občanů

Projekty financované z prostředků EU

odkaz

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2
1
3
1
4
1

APP Česká obec

APP Česká obec

Odstávka elektřiny