Město Nechanice
Město Nechanice

Ověřené výstupy z Czech POINT

Co je vlastně Czech POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa a větší dostupnost možnosti vystavení výpisu. V současnosti poskytuje Městský úřad Nechanice přes Czech POINT tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

 • Obchodní rejstřík       MěÚ Nechanice,Husovo nám. 83,
  • matrika - pani Romana Prášilová
  • ekonomika - pani Marie Salavová, DiS.
  • Úřední doba: Pondělí 8:00 - 12:00 13:00-17:00  Středa 8:00 - 12:00 13:00-17:00
 • Živnostenský rejstřík   MěÚ Nechanice,Husovo nám. 83,
  • matrika - pani Romana Prášilová
  • ekonomika - pani Marie Salavová,  DiS.
  • Úřední doba: Pondělí 8:00 - 12:00 13:00-17:00  Středa 8:00 - 12:00 13:00-17:00
 • Katastr nemovitostí     MěÚ Nechanice,Husovo nám. 83,
  • životní - pan Jan Galásek
  • Úřední doba: Pondělí 8:00 - 12:00 13:00-17:00  Středa 8:00 - 12:00 13:00-17:00

Výpisy z neveřejných evidencí:

 • Rejstřík trestů              MěÚ Nechanice,Husovo nám. 83,
  • matrika - pani Romana Prášilová
  • ekonomika - pani Marie Salavová, DiS.
  • Úřední doba: Pondělí 8:00 - 12:00 13:00-17:00  Středa 8:00 - 12:00 13:00-17:00
Ceník služeb:
Evidence                             Cena za 1. stranu              Cena za každou další i započatou stranu
 • Obchodní rejstřík          50,- Kč                                         50,- Kč
 • Živnostenský rejstřík     50,- Kč                                         50,- Kč
 • Katastr nemovitostí       50,- Kč                                         50,- Kč
 • Rejstřík trestů              100,- Kč                                          0,- Kč

Doklady potřebné k vydání výpisů:

 • Obchodní rejstřík                              IČ subjektu
 • Živnostenský rejstřík                         IČ podnikatele / fyzické osoby
 • Katastr nemovitostí                           Název katastrálního území a číslo vlastnictví

Doklady potřebné k vydání výpisů z Rejstříku trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.