Město Nechanice
Město Nechanice

Základní umělecká škola

Při Kulturním domě v Nechanicích působí základní umělecká škola

Základní umělecká škola MELODIE, s. r. o. Hořice, která vyučuje v oborech hudebním (klavír, elektronické klávesy, zobcová flétna, trubka, zpěv, kytara - klasická, elektrická, basová, housle) a tanečním.

Do přípravného studia přijímáme děti od 5ti let věku a připravujeme též starší žáky k přijímacím zkouškám na pedagogické střední a vysoké školy a na školy s uměleckým zaměřením.

Přihlášky a bližší informace na tel. č. 603 555 688, 733 269 814, 493 623 710 a na www.zusmelodie.cz