Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • Po polsku

Obsah

Ověřené výstupy z Czech POINT

Co je vlastně Czech POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa a větší dostupnost možnosti vystavení výpisu. V současnosti poskytuje Městský úřad Nechanice přes Czech POINT tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

Výpis Pracoviště Úřední doba
Obchodní rejstřík

MěÚ Nechanice,Husovo nám. 83, 

matrika - pani Romana Prášilová

ekonomika - pani Marie Salavová,  DiS.

Pondělí 8:00 - 12:00 13:00-17:00

Středa  8:00 - 12:00 13:00-17:00

Živnostenský rejstřík

MěÚ Nechanice,Husovo nám. 83, 

matrika - pani Romana Prášilová

ekonomika - pani Marie Salavová,  DiS.

Pondělí   8:00 - 12:00 13:00-17:00

Středa  8:00 - 12:00 13:00-17:00

Katastr nemovitostí

MěÚ Nechanice,Husovo nám. 83, 

životní - pan Jan Galásek

Pondělí   8:00 - 12:00 13:00-17:00

Středa  8:00 - 12:00 13:00-17:00

Výpisy z neveřejných evidencí:

Výpis Pracoviště Úřední doba
Rejstřík trestů

MěÚ Nechanice,Husovo nám. 83, 

matrika - pani Romana Prášilová

ekonomika - pani Marie Salavová,  DiS.

Pondělí 8:00 - 12:00 13:00-17:00

Středa  8:00 - 12:00 13:00-17:00

Ceník služeb:

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stranu
Obchodní rejstřík

50,- Kč

50,- Kč

Živnostenský rejstřík

50,- Kč

50,- Kč

Katastr nemovitostí

50,- Kč

50,- Kč

Rejstřík trestů

100,- Kč

0,- Kč

Doklady potřebné k vydání výpisů:

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo vlastnictví

Doklady potřebné k vydání výpisů z Rejstříku trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.