Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • Po polsku

Obsah

 

 

INFORMACE O DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Nechanice , Husovo náměstí  čp.   83, 503 15.

Městský  úřad Nechanice  upozorňuje, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění).

Oznámení o uložení  zásilky  a  výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu Nechanice,  Husovo náměstí   čp. 83, 503 15  se ukládají na podatelně  MěÚ Nechanice.

V této souvislosti upozorňujeme, že MěÚ Nechanice umožňuje v souladu s výše uvedenou právní úpravou pouze uložení oznámení o uložení zásilky, a to na  podatelně MěÚ Nechanice.  Obyčejná  korespondence a  korespondence  do vlastních rukou vhozená do  schránky  Města  Nechanice, která  se nachází   na budově MěÚ Nechanice  se  rovněž  pro  občany s trvalým  bydlištěm  na Husově náměstí čp.  83  v  Nechanicích ukládá na  podatelně MěÚ Nechanice. 

Občané, kteří  jsou  trvale  hlášení  na ohlašovně  -  Husovo náměstí čp.  83, 503 15  si  mohou   oznámení o uložení zásilky  a obyčejnou  korespondenci a  korespondenci  do vlastních rukou vhozenou do  schránky  vyzvednout na  podatelně  MěÚ  Nechanice, a to  následovně:

 

Úřední hodiny -  podatelna

Po

8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Út

8:00 - 12:00

13:00 - 15:00

St

8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Čt

8:00 - 12:00

13:00 - 15:00

8:00 - 13:00

 

Dále upozorňujeme, že z výše uvedené povinnosti ohlašoven nevyplývá povinnost ohlašoven aktivně informovat občany s trvalým pobytem na adrese ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela oznámení o uložení zásilky či výzvy s poučením.

V zájmu každého občana by mělo být učinění takových opatření, aby mu mohly být písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, případně využití všech možností vyplývajících z platné legislativy (např. zajištění ,,odnosu“ nebo ,,dosílky“ na poště, zřízení P.O.BOXU na poště, zřízení datové schránky, nahlášení doručovací adresy na ohlašovně).

 

leták  MVČR  - IMG_0003.pdf (230.91 kB)