Město Nechanice
Město Nechanice

Nakládání s bioodpady na území města Nechanice

-

Dotace byla poskytnuta na zakoupení vozidla a stavbu manipulačních ploch. V listopadu 2014 byl dodán nosič kontejnerů a 15 velkoobjemových kontejnerů na bioodpad.

Projekt byl realizován za finanční podpory EU z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady. Projekt je zaměřen na zřízení systému pro separaci a svozu bioodpadů na území města Nechanice a v jeho místních částech Staré Nechanice, Lubno, Komárov, Suchá, Sobětuš, Tůně a Nerošov.

Díky realizaci tohoto projektu dojde ke svozu 267 tun bioodpadu za rok, čímž projekt přispěje ke zlepšení životního prostředí a kvalitnějšímu nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

K 31. 12. 2014 dosáhly náklady na realizaci tohoto opatření (pořízení svozové techniky, sběrných nádob a kontejnerových stání) částky 2 828 990,26 Kč. V roce 2015 tyto náklady zatím dosahují částky 240 109,21 Kč.

Stavbu manipulačních ploch realizovala firma JOKAS s.r.o. z Bydžovské Lhotky. Vozidlo (Multicar M31C včetně sběrných nádob) a kontejnery dodala firma Unikont Group s.r.o. z Prahy. Výběrové řízení zajišťovala DABONA s.r.o. z Rychnova nad Kněžnou.

foto foto foto foto
foto foto foto foto

 

Datum vložení: 26. 4. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 4. 2015 0:00
Autor: Správce Webu

Projekty financované z prostředků EU

odkaz

 

APP Česká obec

APP Česká obec

Odstávka elektřiny