Město Nechanice
Město Nechanice

ANKETA o odpadech

Připravili  jsme pro Vás anketu o odpadech ANKETA - třídění odpadu.docx (20.71 kB)

Sběr ankety do  30.4.2022

Dochází  ke zpracování  výsledků  ankety a  přípravy návrhů  na   řešení dalšího  třídění  odpadů.

Děkujeme všem, kteří  anketu vyplnili a předali na MěÚ  Nechanice.