Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English
  • Po polsku

Obsah

Historie hasičství v Nechanicích

Počátky hasičství se v našem městě datují do roku 1867, kdy byl založen „Sokol“ nechanický, který do svého působení pojal i hasičskou myšlenku. V roce 1874 se přeměnil v jednotu hasičskou a jako takový působil až do roku 1878. 
Roku 1878 se hasičský sbor opět přeměnil v jednotu sokolskou pod názvem „Tělocvičná a hasičská jednota „Sokol“ v Nechanicích“, která do svých úkolů přijala hasičství za jeden z prvních. V tomto složení trval „Sokol“ nechanický až do roku 1900, kdy omezil svoji činnost pouze na úkoly přikázané sokolstvu.
Město Nechanice, které na svůj nemalý náklad pořídilo hasičské nářadí a náčiní, vydržovalo v letech 1900 až 1905 dobrovolný, avšak naprosto neorganizovaný hasičský sbor, což vedlo stále k mnohým nepříjemnostem.
A v tomto zmatku, který zde vládl, byl založen v roce 1905 „Sbor dobrovolných hasičů v Nechanicích“.

 

Rok 1935 – 30. let trvání sboru

Slavnost: účast 4. pěšího pluku Prokopa Holého z Hradce Králové
Slavností řeč pronesl – starosta župy bratr Rychtera

říjen 1935 – koupě domku po pani Peřinové; po menších úpravách změněn na Hasičskou zbrojnici

v roce 1936 měl sbor 116 členů (6 čestných, 19 zakládajících, 58 přispívajících a 33 činných); dále žákovský, dorostenecký a ženský sbor

1939 – sbor má 156 členů (1 motorová stříkačka, 1 ruční stříkačka, 1 mechanický žebřík, 1 maska, 2 berlové stříkačky a 500 m hadic)

1941 – 86 členů

1947 – započata výstavba nové Hasičské zbrojnice

1950 – 108 členů

1955 – dokončena výstavba Hasičské zbrojnice

1957 – 45 členů (41 mužů, 4 ženy)

1667 – CAS 16 PRAGA RN

1973 – CAS-32/T-148

1987 - DA-12/A-31


Stříkačka R. A. Smekal rok výroby 1893 - po rekonstrukci 1988