Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Po polsku

Obsah

Vláda rozhodla o uzavření všech obchodů kromě prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších

Vláda České republiky rozhodla s účinností od 14. března 2020 od 6.00 o uzavření všech obchodů, s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších.
 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 14. března 2020 č. 211

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona

Vláda

I.          z a k a z u j e

 1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:
 • potravin,
 • výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • pohonných hmot,
 • paliv,
 • hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
 • malých domácích zvířat,
 • krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 • brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • novin a časopisů,
 • tabákových výrobků,
 • služeb prádelen a čistíren,
 • prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně,
 1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení,
 1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
 1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů,

II. ruší s účinností ke dni 14. března 2020 k 6:00 hod. body I. 2. a I. 3. usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 199.

 

Ing. Andrej Babiš, v. r.

předseda vlády

Stránka

Rybářské lístky


rybářské lístky.pdf, 442,1KB


1. 7. 2011

Uzavření mostu ev. 323-006


Od 13.6.2011 do 16. 10. 2011 uzavřen most ev. 323-006 přes řeku Bystřici

oznámení občanů.pdf, 953,8KB


13. 6. 2011

Město Nechanice - ceník služeb za hlášení městským rozhlasem


ceník služeb.pdf, 190,6KB
6. 1. 2011

Oddací dny pro rok 2011 v obřadní síni Nechanice a v kapli Sv. Anny na státním zámku Hrádek u Nechanic


Oddací dny obřadní síň Nechanice.pdf, 239,5KB

termíny statebních obřadů v kapli Sv. Anny na státním zámku Hrádek u Nechanic (2).pdf, 416,6KB


24. 11. 2010

Územní plán města Nechanice


OZNÁMENÍ OBČANŮM 1.doc, 229,5KB
24. 11. 2010

Ukončení projektu Poznejme se česko-polská kulturně vzdělávací setkání


Projekt "Poznejme se česko-polská kulturně vzdělávací setkání", reg číslo CZ.3.22/3.3.02/08.00752, který byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis, byl ukončen. V současné době byla na Euroregion podaná žádost o platbu. Více o projektu pod záložkou kulturní dům/akce.

20. 9. 2010

výroční zpráva dle §18 zákona č. 106/1999 Sb., v pl. znění za rok 2009 o svobodném přístupu k informacím


výroční zpráva za rok 2009.pdf, 330KB
5. 3. 2010

Město Nechanice - Osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty s účinností od 01.02.2010


FÚ - osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnotyDocument.pdf, 50,2KB
12. 1. 2010

Městský úřad Nechanice - Město Nechanice - Zásady o stanovení náhrad za omezení užívání nemovitostí - věcná břemena


11. 12. 2009

Nová služba na CzechPOINT - Insolvenční rejstřík


Insolvenční rejstřík.PDF, 88,3KB
7. 5. 2009

Stránka