Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • Po polsku

Obsah

Stránka

Zahrada – svět objevů MŠ Nechanice


Předmětem této veřejné zakázky byla realizace přírodního hřiště MŠ Nechanice včetně komplexní dodávky hracích a ostatních prvků, včetně dřevin a zeleně. Cílem zakázky byla komplexní obnova daného prostoru a to zejména odstranění stávajících nevyhovujících herních prvků a demoliční práce. Poté instalace nových jednotlivých prvků včetně terénních a sadových úprav a výsadby nového rostlinného materiálu. Cílem projektu bylo také přiblížit občanům a jejich předškolním dětem prvky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Realizovaný projekt je plně v souladu s Krajskou koncepcí vzdělávání, výchovy a osvěty.

Projekt byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) částkou 909 995,55 a ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 53 529,15 Kč. Projekt byl dokončen a předán v listopadu 2014 a jeho celková cena byla 1 156 822,70 Kč.

Tuto zakázku realizovaly firmy Horticentrum s.r.o. z Brna a Zahradnictví Květ s.r.o. ze Stračova.

foto foto foto foto

 


26. 4. 2015

Regenerace zeleně ve městě Nechanice


Projekt byl realizován v rámci podpory z Operačního programu Státního fondu Životního prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF) – Prioritní oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny.

Předmětem a cílem této veřejné zakázky je komplexní obnova zeleně Města Nechanice v příslušných lokalitách. Záměrem úprav je příjemný a bezpečný pobyt pro obyvatele města, zlepšení klimatických podmínek a vytváření příznivých estetických pocitů obyvatel i návštěvníků města.

Projekt byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF - European Regional Development Fund) ve výši 327 069,40 Kč a ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 23 362,10 Kč. Celkové náklady na tento projekt jsou vyčísleny částkou 518 706,82 Kč, kdy 168 275,32 Kč bylo hrazeno z rozpočtu města Nechanice. Hotové dílo bez nedodělků bylo předáno zadavateli 24. 10. 2014. Udržitelnost tohoto projektu je 10 let.

Zhotovitelem projektu Regenerace zeleně ve městě Nechanice byla firma Okrasné zahrady arboristika s.r.o. z obce Žďárky.


26. 4. 2015

Rekonstrukce části střechy III. – Základní školy Nechanice, Školská 333.


V průběhu měsíců únor, březen a duben letošního roku provedla firma KP – Realizace střech s.r.o., se sídlem Žireč 20, výměnu střešní krytiny na části střechy na budově I. stupně Základní školy a Mateřské školy Nechanice. 

foto foto

 


22. 4. 2015

Sdělení pro občany ke seštěpkování a  odvezení větví z  ořezaných stromů


27. 2. 2015

Upozornění pro  občany ohledně uložení větví po ořezu stromů - důležitá změna


27. 2. 2015

Informace občanům zaslané Magistrátem města HK


26. 1. 2015

volební výsledky


Výsledky hlasování Nechanice celek.

Výsledky za jednotlivé okrsky:

okrsek č.1 Lubno.

okrsek č.2 Nechanice.

okrsek č.3 Sobětuš.

okrsek č.4 Staré Nechanice.

okrsek č.5 Suchá.

okrsek č.6 Tůně.

Přehledy o hlasování.

 


26. 10. 2013

Krizový plán obce s rozšířenou působností Hradec Králové


Pro zobrazení klikněte zde.


19. 2. 2013

Volba prezidenta 2.kolo - výsledky


26. 1. 2013

Stránka