Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • Po polsku

Obsah

Stránka

Info o stanovištích kontejnerů


11. 3. 2016

Pozvánka na  10.  zasedání zastupitelstva města Nechanice


16. 2. 2016

Informace občanům k  tzv.  kotlíkové dotaci


9. 2. 2016

Termíny svatebních obřadů bez  poplatku v roce 2016


4. 11. 2015

Informace občanům


20. 10. 2015

REKONSTRUKCE ULICE HRÁDECKÁ


Z důvodu rekonstrukce kumunikace bude v termínu od 22.6.2015 do 27.9.2015 úplně uzavřena pro veškerý provoz ulice Hrádecká v úseku od Husova náměstí po křižovatku s ulicí Školská.

f f f f
  f f  

 

25.6.2015

f f f f
f f f f

 

29.6.2015

f f f f
f f f f

 

1.7.2015

f f f f
  f f  

 

7.7.2015

f f f f

 

9.7.2015

f f f f
  f f  

 

10.7.2015

f f f f
  f f  

 

27.7.2015

f f f f
  f f  

 

29.7.2015

f f f f
f f f  

 

31.7.2015

f f f f
  f    

 

4.8.2015

f f f f
  f    

 

6.8.2015

f f f f
f f f  

 

10.8.2015

f f f f
  f    

 

12.8.2015

f f f f
  f f  

 

18.8.2015

f f f f

 

21.8.2015

f f f f
  f f  

 

25.8.2015

f f f f

 

7.9.2015

f f f f
f f f f

 

14.8.2015

f f f f

 

16.9.2015

f f f f
f f f f

 

21. a 23.9.2015

f f f f
f f f f

 

30.9.2015

f f f f
f f f  

 


30. 9. 2015

Informace k dotaci na výměnu zdroje vytápění " kotlíkové dotace"


24. 9. 2015

Informace občanům k  platnosti OP


24. 6. 2015

Snížení prašnosti z pozemních komunikací na území města Nechanice


Projekt byl realizován za podpory EU – Fond Soudržnosti Evropské unie (FS) Operační program Životní prostředí, prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, primární oblast podpory 2.1 Zlepšení kvality ovzduší, kdy byla poskytnuta dotace ve výši 1 766 261,75 Kč. Dotaci ve výši 103 897,60 Kč poskytnul Státní fond Životního prostředí (SFŽP). Finanční podpora byla směřována na pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti. V listopadu 2013 byl pořízen víceúčelový zametací stroj Hako Citymaster 600 - zametací stroj vhodný pro údržbu chodníků, parkovacích ploch, místních komunikací v obcích a ve městech. Svou konstrukcí a možností použití různých nástaveb umožňuje Hako Citymaster 600 celoroční profesionální nasazení. Město Nechanice obdrželo celkem 1 870 159,35 Kč, celkové náklady na tento projekt byly 2 175 778 Kč.

Ve výběrovém řízení, které realizovala firma DABONA s.r.o., zvítězila firma Unikont Group, s.r.o..

foto

 


26. 4. 2015

Nakládání s bioodpady na území města Nechanice


Dotace byla poskytnuta na zakoupení vozidla a stavbu manipulačních ploch. V listopadu 2014 byl dodán nosič kontejnerů a 15 velkoobjemových kontejnerů na bioodpad.

Projekt byl realizován za finanční podpory EU z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady. Projekt je zaměřen na zřízení systému pro separaci a svozu bioodpadů na území města Nechanice a v jeho místních částech Staré Nechanice, Lubno, Komárov, Suchá, Sobětuš, Tůně a Nerošov.

Díky realizaci tohoto projektu dojde ke svozu 267 tun bioodpadu za rok, čímž projekt přispěje ke zlepšení životního prostředí a kvalitnějšímu nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

K 31. 12. 2014 dosáhly náklady na realizaci tohoto opatření (pořízení svozové techniky, sběrných nádob a kontejnerových stání) částky 2 828 990,26 Kč. V roce 2015 tyto náklady zatím dosahují částky 240 109,21 Kč.

Stavbu manipulačních ploch realizovala firma JOKAS s.r.o. z Bydžovské Lhotky. Vozidlo (Multicar M31C včetně sběrných nádob) a kontejnery dodala firma Unikont Group s.r.o. z Prahy. Výběrové řízení zajišťovala DABONA s.r.o. z Rychnova nad Kněžnou.

foto foto foto foto
foto foto foto foto

 


26. 4. 2015

Stránka