Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English
  • Po polsku

Obsah

Stránka

  • 1

Memoriál Jana Nováka - výsledky


Výsledky pro obě kategorie naleznete zde.


3. 3. 2018

Oslavy 120 Let SDH Lubno


f

Bratr Josef Válek (starosta okrsku č. 13) při úspěšném plnění disciplíny. :)

 


2. 9. 2017

Defibrilátor LIFEPAK 1000


f


3. 7. 2017

Poděkování za zásah


Vážení přátelé,

 ráda bych jménem celé rodiny poděkovala za Vaši pomoc při této události:

Silnice II324 Prasek - Nový Bydžov

11.8.2014   12:52

Jednotka spolu s HZS PS Nový Bydžov vyjela na odstranění následků dopravní nehody třech osobních vozidel se zraněním dvou osob z toho jedno těžké. Hasiči zajistili vozidla proti požáru, spolupracovali při ošetření a přesunu zraněných a řídili dopravu. Spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou, Leteckou záchrannou službou a Policií ČR.

 

"Stále jsme ještě nevíme, jak můj zeť dopadne, ale jsme rádi, že jste i Vy přispěli k záchraně jeho života. Moc Vám všem děkujeme.

Jsem ráda, že moji dva synové jsou také hasiči, jeden dobrovolný, druhý to má jako povolání, že mohou svou činností splácet dluh, který máme u vás, zase při jiných událostech. Píšu tochu zmateně, ale jsme ještě všichni hodně rozrušeni."

 

 Přeji Vám, aby všechny další zákroky končily úspěšně.

                                                           Helena Bartoníčková

obrázek od synadopis


13. 8. 2014

HASIČI JSOU TU PRO VÁS


V poslední době se naše republika a nechanicko nevyjímaje, potýká s rozmary počasí. Ať je to vichřice nebo přívalové srážky s následnými lokálními nebo plošnými povodněmi. Z tohoto důvodu chci připomenout, že v Nechanicích je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů v kategorii JPO II. Jednotka v této kategorii vyjíždí po ohlášení události do pěti minut bez ohledu na denní dobu, na roční období. Jejich služba je tedy nepřetržitá. Naše jednotka je mimo jiné předurčena i na likvidaci následků při dopravních nehodách. Nechci zde vyjmenovávat veškeré technické vybavení jednotky, ale dokážeme díky vybavení zasahovat při přívalových srážkách, vichřicích a dalších podobných technických zásazích. A kdy tedy volat hasiče?

Hasiče volejte, pokud hoří,  stala se dopravní nehoda a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé, nebo její následky mohou poškodit zdraví osob, případně životní prostředí, pokud jsou následkem živelních pohrom (voda, vítr) ohroženy životy, majetek, životní prostředí, pokud se nemohu dostat do bytu a hrozí nebezpečí zprodlení. A v dalších případech, kdy je ohrožen lidský život, zdraví, majetek a životní prostředí. Běžně je známo, že hasiči a jak jste si právě mohli všimnout, nikde jsem nepsal, že hasiči jezdí hasit požáry, ale že jezdí řešit události. V dnešní době se vlastně už převážně hovoří o hasiči záchranáři, čili o hasiči, který je schopen vlézt do hloubky, do výšky, do vysokých teplot, do zvláštního chemického prostředí apod. a tedy i odtud cokoliv vytáhnout a tedy i zachránit. Zasahují při zátopách a naopak v zimě při proboření ledu. A kdy tedy volat hasiče?  Kdykoliv potřebuji já či mé okolí okamžitě pomoci, je to nevyhnutelné, hrozí nebezpečí zprodlení, poškození zdraví, smrt, katastrofa apod.

A kam volat? Samozřejmě na tísňová čísla 150 nebo 112. Z většiny mobilních telefonů lze volat tísňové volání jak bez kreditu, bez SIM karty tak i bez signálu vaší domovské sítě! Mobilní telefon v tomto případě využije sítě (pokud je v dosahu) jiného i konkurenčního operátora.

Obě čísla, jak jsem již napsal, jsou tísňová, tedy je možno je používat pouze v případě tísně či nouze a JEJICH ZNEUŽITÍ JE TRESTNÉ!

Případně je možné volat i přímo jednotku Nechanic na číslo 602 657 019.

Na domovských stránkách nechanických hasičů www.nechanice.cz/hasici  naleznete mimo jiné i odkazy na radarové mapy se srážkami a výstrahy CHMU.

 

Jan Galásek

velitel JSDH Nechanice


25. 6. 2014

Poděkování za likvidaci požáru v Miletě Hořice


 

Dne 8. 2. 2013 proběhlo v divadelním sále radnice Městského úřadu Hořice setkání jednotek IZS a dalších subjektů, které se podíleli dne 22. 12. 2012 na likvidaci rozsáhlého požáru podniku Mileta a.s. v Hořicích na které byli pozváni i zástupci naší jednotky.
V úvodu nás s průběhem tohoto setkání seznámil plk. PhDr. Libor Zikeš - ředitel Územního odboru Jičín, který zároveň celé setkání vedl. Jako první se ujal slova starosta města Hořice Ivan Doležal. Ve svém vstupu, mimo jiné, vzpomněl historii tkalcovství v Hořicích, větší požáry ve městě s tím, že požár Milety, která je nejvýznamnějším podnikem Hořic, byl největší v historii města. Po něm jsme shlédli prezentaci s průběhem celého zásahu od příčiny zahoření, až po likvidaci požáru a dále video sestavené z fotografií a krátkých video šotů. Po té vystoupil ředitel HZS KHK plk. Ing. František Mencl, který v krátkosti zhodnotil celý zásah s tím, že díky účinnému nasazení všech dostupných sil a prostředků se podařilo uchránit nejdůležitější část výrobní haly (tkalcovnu a sklad hotových výrobků), na které je provoz celého závodu závislý. Dále uvedl, že zásah provedený jednotkami požární ochrany, mezi kterými byla zastoupena i naše jednotka, byl vedením akciové společnosti a zúčastněnými funkcionáři HZS ČR hodnocen jako vysoce profesionálně provedený a mimořádně úspěšný a také to, že při tak rozsáhlém a složitém zásahu nebyl nikdo zraněn. Škoda způsobená požárem činí cca 250.000.000,- Kč a uchráněné hodnoty cca 350.000.000,- Kč. Jako poslední si vzal slovo generální ředitel Mileta a.s. Ing. Otakar Petráček, který vyslovil velké poděkování všem, kteří se podíleli na likvidaci požáru, a seznámil přítomné se záměrem, kterým se bude podnik dále ubírat při obnově výroby a rekonstrukci zasažené haly, která díky tomu že se požár nedostal do prostor tkalcovny a skladu hotových výrobků, neovlivnil razantně negativně „život“ podniku a neohrozí ani pracovní místa. Předpoklad vedení společnosti se podařilo realizovat a výrobu se podařilo obnovit po 6-ti dnech od likvidace požáru a v současné době se již podařilo rozjet výrobu díky subdodavatelům na 95% a cca v měsíci červnu tohoto roku by měla být obnovena a zkolaudována požárem zničená část haly. V závěru oficiálního setkání obdržely všechny zúčastněné jednotky a organizace pamětní poděkování a DVD s prezentací, videem a fotografiemi ze zásahu.
Pro úplnost a představu o velikosti a rozsahu požáru zde uvádím počty sil a prostředků jednotek PO, které byli při zásahu nasazeny:
Celkem se zásahu zúčastnilo 139 hasičů ze 17 jednotek PO a jedné požární hlídky podniku.
Z toho 4 jednotky HZS KHK, 1 jednotka HZS podniku a 12 jednotek SDH obcí. Nasazeno zde bylo 18 CAS (cisternová automobilová stříkačka), 3 automobilové plošiny a další vozidla určená pro týlové zabezpečení. V době lokalizace (tj. doba kdy se již požár dále nerozšiřuje) bylo nasazeno 14 proudů „C“ a 3 proudy z automobilových plošin o celkovém max. průtoku 6.000 litrů/min a plocha požáru cca 7.000 m2. Na likvidaci požáru bylo použito 762.300 litrů vody.
 

Poděkování

 

 


11. 2. 2013

Vyjímka pro jednotky PO na používání zimních PNEU


14. 10. 2011

Stránka

  • 1